Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng dân sự vô hiệu"

hợp đồng dân sự vô hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng dân sự vô hiệu.

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?

Giao dịch dân sự có vô hiệu nếu vi phạm về hình thức?
Thưa luật sư! tôi thấy trong bài trả lời về hợp đồng bị vô hiệu khi không tuân thủ quy định về hình thức đa số là có hiệu lực mặc dù có bài đăng vào tháng 9/2015 về vụ việc từ năm 2010 đến thời điểm đó chưa giải quyết

Giả chữ ký để bán đất ?

Giả chữ ký để bán đất ?
Cháu xin kính chào Luật sư! Bố của bạn tôi vì cần tiền trả nợ riêng nên đã giấu mẹ bạn ấy và cả nhà bán ½ đất ở của gia đình (bao gồm cả phần cổng để đi vào nhà đang ở hiện tại)

Người cầm đồ chết có lấy lại được tài sản không ?

Người cầm đồ chết có lấy lại được tài sản không ?
Thưa luật sư! Tôi là bên A của 1 công ty tư nhân tôi có thuê bên B là lái xe cho công ty tôi nay bên B đã cầm xe công ty đi cầm cố nhưng sau đó đã tự tử chết vậy tôi muốn nhờ luật sư cho tôi biết là bây giờ công ty tôi có đòi được gia đình bên B hoặc công ty tôi có thể đòi được ai để lấy lại tài sản của công ty. Nhờ luật sư giải thích cho tôi hiểu tôi xin cảm ơn.

Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung luật dân sự 2005

Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung luật dân sự 2005
Theo Điều 121 Điều 410 Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2005 các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, những điều kiện về hợp đồng dân sự vô hiệu không được qui định chi tiết mà được chỉ dẫn đến các qui định có liên quan của Bộ luật. Do vậy, bài viết đã xem xét hợp đồng dân sự vô hiệu trên cơ sở các phân tích trong mối liên hệ chặt chẽ với những quy định khác trong toàn bộ các qui định của BLDS 2005 như: