Luat Minh Khue

hợp động lao động

hợp động lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp động lao động

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại Thái Nguyên ?

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại Thái Nguyên ?
​Chào luật sư. em muốn hỏi trường hợp em mang thai tuần thứ 25 mà chấm dứt hợp đồng lao động. Dự kiến sinh của em là ngày 28 tháng 2 năm 2016. Em đã đóng bảo hiểm từ tháng 11 năm 2014. Nếu tại thời điểm này em chấm dứt hợp đồng thì em có được hưởng tiền thai sản không? Em tham gia bảo hiểm từ tháng 11 năm 2014 đến hết tháng 10 năm 2015.