Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp động lao động"

hợp động lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp động lao động.

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại Thái Nguyên ?

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ thai sản tại Thái Nguyên ?
​Chào luật sư. em muốn hỏi trường hợp em mang thai tuần thứ 25 mà chấm dứt hợp đồng lao động. Dự kiến sinh của em là ngày 28 tháng 2 năm 2016. Em đã đóng bảo hiểm từ tháng 11 năm 2014. Nếu tại thời điểm này em chấm dứt hợp đồng thì em có được hưởng tiền thai sản không? Em tham gia bảo hiểm từ tháng 11 năm 2014 đến hết tháng 10 năm 2015.