Luat Minh Khue

hợp tác đầu tư bất động sản

hợp tác đầu tư bất động sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp tác đầu tư bất động sản

Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản có hiệu lực ?

Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản có hiệu lực ?
Thưa luật sư! Tôi đang muốn cùng 02 người bạn góp vốn để mua một mảnh đất. Hình thức là bạn góp 50%, một người góp 30%, và tôi góp 20% số vốn. Theo dự định, bất động sản sau khi mua sẽ sang tên cho riêng bạn tôi (người góp 50%). Và sẽ bán bất động sản sau 03 – 05 tháng nữa.