Luat Minh Khue

hợp tác xã du lịch

hợp tác xã du lịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợp tác xã du lịch

Tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã ?

Tư vấn về vốn điều lệ của hợp tác xã ?
Chào luật sư! Em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp em về vốn điều lệ của HTX. Bọn em đang chuẩn bị thành lập HTX Du Lịch, Dịch vụ Du lịch SP Du lịch bọn em cung cấp là dịch vụ xuồng máy chở khách tham quan, dịch vụ nhà nghỉ. Bọn em làm đơn xin ra nhập HTX trong đơn có phần vốn góp trong đó có 1 dòng vốn bằng tiền mặt, 1 dòng vốn bằng tài sản.