Luat Minh Khue

hủy hợp đồng lao động

hủy hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hủy hợp đồng lao động

Bị hủy hợp đồng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Bị hủy hợp đồng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?
Chào luật sư Minh Khuê. Thưa luật sư cháu hiện đang mang thai 6 tháng mà chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng do sức khỏe không đủ để tiếp tục làm nên công ty báo là không ký tiếp hợp đồng cho cháu nữa. Tính tới nay cháu đã đóng bảo hiểm được 3 năm 6 tháng rồi. Vậy nếu bị hủy hợp đồng cháu có được hưởng chế độ thai sản không luật sư ?