Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hủy hợp đồng lao động"

hủy hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hủy hợp đồng lao động.

Bị hủy hợp đồng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Bị hủy hợp đồng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?
Chào luật sư Minh Khuê. Thưa luật sư cháu hiện đang mang thai 6 tháng mà chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng do sức khỏe không đủ để tiếp tục làm nên công ty báo là không ký tiếp hợp đồng cho cháu nữa. Tính tới nay cháu đã đóng bảo hiểm được 3 năm 6 tháng rồi. Vậy nếu bị hủy hợp đồng cháu có được hưởng chế độ thai sản không luật sư ?