Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hạ lương"

hạ lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạ lương.

Người lao động bị hạ lương thì khiếu nại ở cơ quan nào ?

Người lao động bị hạ lương thì khiếu nại ở cơ quan nào ?
Tôi vào vào làm việc của 1 trung tâm của Nhà nước là đơn vị sự nghiệp có thu bằng cấp của tôi là bằng công nhân Cơ Khí bật 3/7, làm công nhân đo đạc bản đồ. Vào làm từ tháng 7/2007 được cơ quan sắp bảng lương là 1.5 sau 2 năm thì lên hệ số là 1.65, cứ thế đến nay tôi đã lên được 5 lần nâng lương ( 1.5, 1.65, 1.86, 2.06, 2.26) cho đến tháng 9/2016.