Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hạch toán thuế giá trị gia tăng"

hạch toán thuế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạch toán thuế giá trị gia tăng.

Hoàn thuế giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Xin chào Luật sư! Tôi xin được hỏi: công ty tôi có làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do chưa đủ điều kiên được hoàn thuế giá trị gia tăng, công ty gửi tờ trình xin rút hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng có được không? Doanh nghiệp tôi thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau, nếu chưa đủ diều kiện được hoàn thuế thì số thuế giá trị gia tăng đó có được chuyển sang khấu trừ không ?