Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hai Năm"

Hai Năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hai Năm.

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005: Hai phản ứng khác nhau của nhà làm luật

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư <strong>năm</strong> 2005: <strong>Hai</strong> phản ứng khác nhau của nhà làm luật
“Trong khi Luật Doanh nghiệp 2005 tìm cách hạn chế cấp phép, gia tăng hậu kiểm, buộc doanh nghiệp tuân thủ kỷ luật báo cáo và bị giám sát thường xuyên (ex post control), thì Luật Đầu tư 2005 duy trì tư duy truyền thống, kiểm tra ngay từ khi tổ chức thực hiện dự án (ex ante control), duy trì kiểm soát khi đăng ký đầu tư”.