Luat Minh Khue

hai năm

hai năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hai năm

Thay đổi họ và tên cho con thì làm như thế nào?

Thay đổi họ và tên cho con thì làm như thế nào?
Cháu muốn hỏi là: Cháu đã ly hôn hơn 2 năm nhưng do trước đây khi làm giấy khai sinh cho con đã không để ý tới chữ đệm trong giấy khai sinh cho con nên khi con đi nhà trẻ hay bệnh viện các cô rất hay nhầm lẫn, cháu thấy chữ đệm của con cháu rất nặng nề và chữ đệm con cháu có liên quan tới người đã mất trong họ hàng nhưng không có giấy tờ để chứng minh mà ủy ban nơi làm giấy khai sinh cho con cháu lại gây khó dễ.

Thay đổi họ và tên cho con thì cần điều kiện gì?.

Thay đổi họ và tên cho con thì cần điều kiện gì?.
Cháu muốn hỏi là: Cháu đã ly hôn hơn 2 năm nhưng do trước đây khi làm giấy khai sinh cho con đã không để ý tới chữ đệm trong giấy khai sinh cho con nên khi con đi nhà trẻ hay bệnh viện các cô rất hay nhầm lẫn, cháu thấy chữ đệm của con cháu rất nặng nề và chữ đệm con cháu có liên quan tới người đã mất trong họ hàng nhưng không có giấy tờ để chứng minh mà ủy ban nơi làm giấy khai sinh cho con cháu lại gây khó dễ.