Luật sư tư vấn về chủ đề "hạn chế luật tục"

hạn chế luật tục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạn chế luật tục.

Luật tục là gì ? Nội dung và cách phân loại luật tục

Luật tục là gì ? Nội dung và cách phân loại luật tục
Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc và mỗi dân tộc đều có những "luật tục" riêng biệt, một phần nó tạo ra mầu sắc đa dạng của văn hóa cần bảo tồn và phát huy nhưng mặt khác cũng có nhiều luật tục vi phạm pháp luật cần điều chỉnh. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến luật tục, cụ thể:

Luật tục trong đời sống xã hội

Luật tục trong đời sống xã hội
Đảng và Nhà nước ta xác định "Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật". Mặc dù vậy, trong cộng đồng các buôn làng của người dân tộc thiểu số bản địa ở Kon Tum, việc quản lý xã hội buôn làng lại chủ yếu là sử dụng luật tục.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook