Luật sư tư vấn về chủ đề "hạn mức tính thuế"

hạn mức tính thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạn mức tính thuế.

Vấn đề hạn mức tính thuế

Vấn đề hạn mức tính thuế
Thưa luật sư! Đề nghị Văn phòng luật sư tư vấn giúp tôi nội dung sau: Em tôi ở Hà Đông, Hà Nội đang sử dụng thửa đất trên địa bàn phường X có diện tích 613,2 m2. Thửa đất này đã được cấp GCNQSDĐ ngày 25/10/2011; trong giấy chứng nhận toàn bộ diện tích thửa đất được ghi là đất ở đô thị. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận UBND thành phố Hà Nội đã ban hành hạn mức công nhận đất ở, với quận Hà Đông là 180 m2.Xin hỏi: Thửa đất nêu trên có phài tách thành diện tích trong và ngoài hạn mức để tính thuế? Việc UBND phường X xác nhận hạn mức tính thuế là 180 m2 và diện tích trong hạn mức là 180 m2 để tính thuế với thửa đất nêu trên đúng hay sai? Xin được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...