Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng rào thương mại"

hàng rào thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng rào thương mại.

Các quy định về tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm trong WTO. Vai trò của các tổ chức phi và môt chính phủ trong việc thực hiện các quy định trên.

Các quy định về tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm trong WTO. Vai trò của các tổ chức phi và môt chính phủ trong việc thực hiện các quy định trên.
Luật thương mại quốc tế cho phép các nước được can thiệp vào các giao dịch hàng hóa nhằm bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người và động vật, hoặc bảo tồn các loại thực vật vói điều kiện các nước không được phân biệt đối xử và không được lạm dụng nhằm bảo hộ trá hình.

Quy định của pháp luật Việt Nam về tự vệ thương mại dịch vụ?

Quy định của pháp luật Việt Nam về tự vệ thương mại dịch vụ?
Thưa luật sư, khoản 2 Điều 16 Hiệp định GATS có quy định 6 biện pháp hạn chế mở cửa thị trường mà một thành viên WTO có thể quy định trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của mình. Vậy trong Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam có ghi nhận tất cả 6 loại hạn chế nêu trên không? Điều này được quy định ở đâu trong pháp luật Việt Nam? Có biện pháp nào khác không?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook