Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng tháng"

hàng tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng tháng.

Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?

Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?
Rất nhiều người lao động đặt câu hỏi là người lao động có được hưởng lương khi nghỉ thai sản không ? và các quyền lợi pháp lý liên quan đến quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp:

Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng(Mẫu số 18A-HSB)

Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng(Mẫu số 18A-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Thông tư 138/2018/ TT - BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư 138/2018/ TT -  BQP  Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Thông tư 138/2018/ TT - BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2018.

Trợ cấp tuất hàng tháng? Các khoản trợ cấp của chế độ tử tuất?

Trợ cấp tuất hàng tháng? Các khoản trợ cấp của chế độ tử tuất?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi xin được giải đáp: vơ em có tham gia BHXH, đã đóng được 6 năm 3 tháng, nay vơ em chết gio nhiễm COVID vào ngày 31/01/2022, hiện còn 2 con nhỏ, vậy trường hợp của vợ em có được hưởng chợ cấp tuất hàng tháng hay không, em xin cám ơn

Đang hưởng lương hưu thì qua đời, em gái có được nhận tuất hàng tháng?

Đang hưởng lương hưu thì qua đời, em gái có được nhận tuất hàng tháng?
Thưa Luật sư. Bố tôi đang hưởng lương hưu ở xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La. Bố tôi vừa qua đời, trong sổ hộ khẩu gia đình tôi ngoài bà ( mẹ đẻ bố tôi) còn một người em gái không có gia đình và đã hết tuổi lao động. Vậy tôi xin hỏi em gái của bố tôi có thuộc đối tượng được trợ cấp hàng tháng không?