Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng tháng" - Trang 3

hàng tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng tháng.

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP do tỉnh Hưng Yên ban hành
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, THÔN, KHU PHỐ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2013/NĐ-CP NGÀY 08/4/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng
Nhằm tạo điều kiện đối với các doanh nghiệp mới thành lập tuân thủ tốt luật quản lý thuế, Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ kê khai, quyết toán và làm báo cáo tài chính - Tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây:

Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ

Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ

Mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng (Mẫu số 19E-HSB)

Mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng (Mẫu số 19E-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quyết định Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn(Mẫu số 07C-HSB)

Mẫu quyết định Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn(Mẫu số 07C-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội