Luật sư tư vấn về chủ đề "Hang Tho"

Hang Tho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hang Tho.

Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh