Luat Minh Khue

hàng thừa kế theo pháp luật

hàng thừa kế theo pháp luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hàng thừa kế theo pháp luật

Tư vấn chia di sản thừa kế?

Tư vấn chia di sản thừa kế?
Thưa Luật sư: Ông bà nội tôi có 10 người con, nay ông bà nội tôi đã mất, hiện tài tài sản ông bà nội để lại chỉ có khu đất của ông bà đã sống khoảng 3 xào. Hiện tại bố tôi là con trưởng đã mất, các cô chú tôi và mẹ tôi có ý định bàn bạc để phân chia tải sản. Vậy, di sản được chia như thế nào cho đúng pháp luật ?

Tư vấn về chia đất thừa kế ?

Tư vấn về chia đất thừa kế ?
Thưa luật sư: Gia đình tôi có 6 anh chị em, hiện tại thì chỉ còn hai người là tôi và một người chị. Do cha mẹ tôi mất đột ngột nên không để lại di chúc cho con cháu, lúc cha mẹ tôi mất tôi còn đi học, anh kế tôi lúc còn sống thờ cúng cha mẹ và các anh trai.

Thừa kế tài sản từ người cha?

Thừa kế tài sản từ người cha?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Cha tôi vừa mới mất, còn mẹ, nhà có 6 anh chị em. Lúc còn sống ba tôi đã chia đất cho 4 anh chi tôi (2 anh trai và 2 chị gái). Giờ chỉ còn tôi và anh trai út tôi sống cùng mẹ. Tôi thì vừa lấy chồng, anh trai út của tôi không chịu sống cùng mẹ mà đòi chia tài sản để sống riêng.