Luat Minh Khue

hành hạ

hành hạ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hành hạ

Không đăng ký kết hôn có thể làm đơn xin ly hôn không?

Không đăng ký kết hôn có thể làm đơn xin ly hôn không?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Hai vợ chồng chung sống với nhau được 20 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống mục đích hôn nhân không đạt được, bản thân là vợ luôn bị hành hạ, giờ muốn được pháp luật giải quyết chấm dứt hôn nhân. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì? Nội dung đơn phải viết như thế nào?