Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hành lang quốc lộ"

hành lang quốc lộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hành lang quốc lộ.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
Kính chào luật Minh Khuê, Xin hỏi: Năm 1990, Ủy ban nhân dân xã và địa chính có phân cho một thửa đất ở (tôi tạm gọi là A) nằm trên vùng hoang hóa, phía bắc giáp đồng ruộng, phía đông và tây đều là thùng vũng hoang hóa, phía nam giáp sông tiêu úng và cách chân đường số 5 đã được đắp sẵn để mở rộng là 20m. - Năm 1997-1998, đường số 5 được nắn thẳng, lấp song tiêu úng, thửa đất (A) còn cách đường 7m.