Luật sư tư vấn về chủ đề "hành nghề tư nhân"

hành nghề tư nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hành nghề tư nhân.

Thực trạng môi trường cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao tính cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt nam

Thực trạng môi trường cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao tính cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt nam
Bài viết này sử dụng mô hình của Michael Porter (Năm lực lượng của Porter – Porter’s 5 forces) để nhìn vào thị trường ngân hàng Việt Nam và phân tích những lực lượng cạnh tranh, các xu hướng phát triển cũng như cơ hội khai thác để tạo nên lợi thế cạnh tranh phù hợp với nguồn lực của các ngân hàng.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook