Luat Minh Khue

hành vi khách hàng

hành vi khách hàng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hành vi khách hàng

Bạn biết gì về “Hành vi khách hàng”

Bạn biết gì về “Hành vi khách hàng”
Có lẽ khái niêm thách thức nhất trong marketing gắn liền với việc nắm bắt được nguyên nhân vì sao khách hàng lại hành động như thế này (hoặc không). Nhưng kiến thức như vậy được coi là then chốt đối với các chuyên gia tiếp thị khi họ có hiểu biết sâu sắc rằng hành vi khách hàng sẽ giúp họ hiểu được điều gì là quan trọng đối với khách hàng đồngt hời đưa ra những tác động quan trọng đối với việc ra quyết định của khách hàng. Sử dụng thông tin này, chuyên gia tiếp thị có thể tạo ra những chương trì