Luật sư tư vấn về chủ đề "Hanh Vi Vi Pham"

Hanh Vi Vi Pham | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hanh Vi Vi Pham.

Pham vi áp dụng thuế tiêu thụ đăc biêt (TTĐB)

<strong>Pham</strong> <strong>vi</strong> áp dụng thuế tiêu thụ đăc biêt (TTĐB)
Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bán hàng qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá do các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc bán ra chưa có thuế GTGT.