Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ số phụ cấp"

hệ số phụ cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ số phụ cấp.

Tư vấn hệ số phụ cấp đối với chủ tịch công đoàn công ty ?

Tư vấn hệ số phụ cấp đối với chủ tịch công đoàn công ty ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê ! Xin phép được hỏi luật sư vấn đề Công ty tôi đang vướng mắc : Công ty tôi là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Vừa qua, khi Chủ tịch công đoàn công ty nghỉ hưu, công ty đã kiện toàn và bổ sung chức danh Chủ tịch công đoàn công ty mới từ 01/11/2015. Có quyết định chấp thuận của Công đoàn ngành.