Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ thống pháp luật thuế Việt nam"

hệ thống pháp luật thuế Việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ thống pháp luật thuế Việt nam.

Một số vấn đề về ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống pháp luật thuế Việt nam

Một số vấn đề về ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống pháp luật thuế Việt nam
Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho nước ta những cơ hội thuận lợi mới cho phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế như thế hiển nhiên sẽ là cơ sở quan trọng nhất cho việc tăng thu và ổn định nguồn ngân sách nhà nước. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế này, nhiều phương thức kinh doanh mới mẻ và hiện đại đã và đang được áp dụng và phát triển rất nhanh ở nước ta, trong đó phải kể đến phương thức giao dịch thương mại điện tử.