Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ thống pháp lý"

hệ thống pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ thống pháp lý.

Từ vụ VEDAN: Nhìn nhận những khuyết tất của hệ thống pháp lý

Từ vụ VEDAN: Nhìn nhận những khuyết tất của hệ thống pháp lý
Thời hiệu khởi kiện trong vụ Vedan đã gần hết. Dùng dằng mãi cho đến nay, người nông dân mòn mỏi chờ thiện chí của doanh nghiệp để tìm một lối ra đơn giản, ít tốn kém và thỏa đáng cho cuộc đôi co thông qua thương lượng. Nhưng bây giờ hầu như họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài theo đuổi mục tiêu được bồi thường thiệt hại bằng con đường pháp đình.

Một cách vận dụng Bộ luật dân sự NAPOLEON trong hệ thống pháp lý dựa trên quyền sở hữu toàn dân về đất đai

Một cách vận dụng Bộ luật dân sự NAPOLEON trong hệ thống pháp lý dựa trên quyền sở hữu toàn dân về đất đai
Tổng quan:Trước khi, tiếp xúc với luật phương Tây, Việt Nam cũng có một tập hợp các quy tắc pháp lý chi phối quan hệ giữa người và người trong đời sống dân sự. Thế nhưng tập hợp đó còn xa mới đạt trình độ của một hệ thống pháp luật dân sự theo đúng nghĩa khoa học của từ ngữ.

Những cải cách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý về bất động sản

Những cải cách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý về bất động sản
Hiện nay các nhà đầu tư khai thác bất động sản thưởng gặp vướng mắc trong quá trình giao đất, cho thuê đất, kinh doanh bất động sản… với nhiều nguyên nhân khác nhau: có thể là do những quy định chưa phù hợp, hay do sự chống chéo của những Điều Luật, hoặc là do sự hạn chế về trình độ nghiệp vụ của người thihành công vụ khi vận dụng các Điều Luật, cũng không loại trừ những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực thi… Cần sớm có những cải cách để xây dựng hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể tham