Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệu lực của giấy ủy quyền"

hiệu lực của giấy ủy quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệu lực của giấy ủy quyền.

Hiệu lực của giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty ?

Hiệu lực của giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty ?
Thưa luật sư, Xin giải đáp Một giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần được cấp phép và ghi tên Người đại diện theo Pháp luật là Bà Nguyễn Văn A. Mặc dù Bà Nguyễn Văn A vẫn cư trú tại Việt Nam nhưng bà Nguyễn Văn A làm một giấy ủy quyền có nội dung là Ủy quyền đại diện theo pháp luật của Công ty cho ông Nguyễn Văn B.