Luat Minh Khue

hiệp hội bất động sản

hiệp hội bất động sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hiệp hội bất động sản

Chuyên đề: Định giá bất động sản

Chuyên đề: Định giá <strong>bất</strong> <strong>động</strong> <strong>sản</strong>
Những nguyên tắc cơ bản của định giá đều được áp dụng trong quá trình định giá đất. Trong quá trình định giá đất chúng ta cần phải tập trung vào các quyền đối với đất đai và sự kiểm soát của Nhà nước, những đặc điểm vật lý của đất đai và các cải thiện trên địa điểm để từ đó xác định sử dụng cao nhất và tối ưu nhất của đất.