Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệp ước pct"

hiệp ước pct | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệp ước pct.

Tư vấn về việc đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt Nam ?

Tư vấn về việc đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt Nam ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Nếu một sáng chế đã đăng ký bảo hộ ở Mỹ và đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT (nhưng chưa chỉ định bảo hộ ở Việt Nam) từ năm 2005, thì liệu bây giờ có thể đăng ký bảo hộ ở Việt Nam không ? Nếu có thì thủ tục thế nào ? Nếu không thì có hình thức nào khác để có thể bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế tại thị trường Việt Nam không ?

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
Sáng chế - giải pháp hữu ích là sản phẩm,quy trình công nghệ,do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.Thuộc tính cơ bản của sáng chế - giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật,tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.