Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiep Uoc Pct"

Hiep Uoc Pct | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiep Uoc Pct.

Tư vấn thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Tư vấn thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước <strong>PCT</strong> có chọn Việt Nam
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Bảo hộ độc quyền sáng chế là cơ chế đặc biệt cho phép chủ sở hữu sáng chế được độc quyền hưởng những lợi ích về mặt kinh tế và thương mại từ việc khai thác, sử dụng sáng chế trong một thời hạn nhất định về thời gian và không gian được bảo hộ.

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước <strong>PCT</strong> có chỉ định Việt Nam
Sáng chế - giải pháp hữu ích là sản phẩm,quy trình công nghệ,do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.Thuộc tính cơ bản của sáng chế - giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật,tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

世界知识产权组织最新动态

世界知识产权组织最新动态
PCT 成员国对采取步骤扩大国际专利制度为所有国家带来的利益达成一致意见 总干事结束与突尼斯高官举行的系列会晤 - WIPO总干事弗朗西斯•高锐2010年6月8

Lĩnh vực ủy quyền

Lĩnh vực ủy quyền
tín nhiệm vì vây phải nghỉ. Cho đến thời điểm nay vẫn chưa bầu được PCT phụ trách kinh tế.