Luat Minh Khue

hiệu lực của biên bản hợp gia đình

hiệu lực của biên bản hợp gia đình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hiệu lực của biên bản hợp gia đình

Hiệu lực của biên bản họp gia đình ?

Hiệu lực của biên bản họp gia đình ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: biên bản họp gia đình có chữ ký đủ các thành viên, đầy đủ họ tên và số chứng minh thư nhân dân của mỗi người. Nhưng không có cơ quan làm chứng và biên bản thành lập đến nay hơn 10 năm rồi .Khi ra toà biên bản có hiệu lực hay không ?