Luat Minh Khue

hiệu lực hợp đồng

hiệu lực hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản có hiệu lực ?

<strong>Hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>hợp</strong> tác góp vốn đầu tư bất động sản có <strong>hiệu</strong> <strong>lực</strong> ?
Thưa luật sư! Tôi đang muốn cùng 02 người bạn góp vốn để mua một mảnh đất. Hình thức là bạn góp 50%, một người góp 30%, và tôi góp 20% số vốn. Theo dự định, bất động sản sau khi mua sẽ sang tên cho riêng bạn tôi (người góp 50%). Và sẽ bán bất động sản sau 03 – 05 tháng nữa.

Về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm

Về thời hạn có <strong>hiệu</strong> <strong>lực</strong> của <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm
Thời hạn hiểu theo nghĩa chung nhất là một khoảng thời gian nhất định được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Hay nói cách khác, thời hạn là một khoảng thời gian được xác định bởi hai thời điểm là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của thời hạn. Thời hạn có thể do các bên xác thỏa thuận, có thể do pháp luật quy định.