Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệu quả công tác"

hiệu quả công tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệu quả công tác.

Thách thức trong thu hồi tài sản tham nhũng là gì? Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Thách thức trong thu hồi tài sản tham nhũng là gì? Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Tham nhũng không chỉ là con mối đục lõi hệ thống chính trị mà còn làm thất thoát ngân sách nhà nước. Thực tiễn công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Bài viết dưới đây sẽ trình bày thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Chỉ thị 05/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chỉ thị 05/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG