Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệu quả kinh tế"

hiệu quả kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệu quả kinh tế.

Con người – Hiệu quả kinh tế

Con người – <strong>Hiệu</strong> <strong>quả</strong> <strong>kinh</strong> <strong>tế</strong>
Một trong những văn hào thấm nhuần tư tưởng phương Đông André Malraux đã nói: “Văn hóa là những gì còn lại, khi tất cả đã mất đi”. Xin được dùng câu nói bất hủ đó làm lời dẫn đầu cho bài viết này.