Luật sư tư vấn về chủ đề "hình phạt áp dụng" - Trang 3

hình phạt áp dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình phạt áp dụng.

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức

<strong>Áp</strong> <strong>dụng</strong> <strong>hình</strong> thức xử lý kỷ luật đối với viên chức
Xin chào luật sự, tôi là viên chức trong một đơn vị công lập (Hiệu trưởng Trường Mầm non). Trong thời gian hè (tháng 6 và tháng 7 năm 2019), chúng tôi phân công trực hè ở trường như sau: tháng 6 là tôi trực, tháng 7 là cô Hiệu phó trực.

Tư vấn luật lao động khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật ?

Tư vấn luật lao động khi <strong>áp</strong> <strong>dụng</strong> <strong>hình</strong> thức xử lý kỷ luật ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Khi trường hợp NLĐ chứng minh được là mình không phạm lỗi mà vẫn bị NSDLĐ thiên vị, phân biệt với những người cùng làm khác trong bộ phận như cho gắn camera theo dõi riêng người đó, không được tự do làm việc bình đẳng như những người khác. Cụ thể như tôi là công nhân may.