Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức bảo đảm"

hình thức bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức bảo đảm.

Hậu quả khi tài sản hình thành trong tương lại bị đem ra làm tài sản bảo đảm nhiều lần?

Hậu quả khi tài sản <strong>hình</strong> thành trong tương lại bị đem ra làm tài sản <strong>bảo</strong> <strong>đảm</strong> nhiều lần?
Kính chào Luật sư, Em mới vào Ngân hàng làm việc nên có một số vấn đề cần nhờ Luật sư tư vấn như sau ạ: Khi Chủ đầu tư Bất động sản (BĐS) thực hiện thế chấp toàn bộ dự án ( gồm trung tâm thương mại và các căn hộ tại dự án) để vay vốn ngân hàng để có tiền thi công dự án. Sau đó, khi xây xong phần móng....