Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức bảo đảm"

hình thức bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức bảo đảm.

Tư vấn về vấn đề bảo đảm dự thầu khi đấu thầu?

Tư vấn về vấn đề bảo đảm dự thầu khi đấu thầu?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi xin được nhờ giải đáp về vấn đề bảo đảm dự thầu như sau: 1/ Hồ sơ mời thầu quy định hình thức bảo đảm dự thầu là tiền mặt (chuyển khoản vào tài khoản của Chủ đầu tư). Nghĩa là: không chấp nhận các hình thức khác như thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng.