Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức doanh nghiệp"

hình thức doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức doanh nghiệp.

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?
Kính gửi luật sư! Hiện tại chúng tôi đang có 2 công ty TNHH do hai người khác nhau đứng tên và hoạt động độc lập. Chúng tôi mong muốn cty TNHH thứ nhất hoạt động độc lập nhưng chịu sự quản lý tài chính và nhân sự của công ty TNHH thứ 2.