Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất"

hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất do không thực hiện thủ tục công chứng ?

Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất do không thực hiện thủ tục công chứng ?
Kính chào Luật sư. Tôi kính xin luật sư tư vấn về đất đai. Năm 2003 ba tôi làm sổ đỏ mảnh đất có diện tích là 500 m, sau đó ba tôi tách thửa bán cho bà A 100 m (chiều ngang 5m, chiều dài 20m), trong đó diện tích đất phía trước nhà thuộc diện giải tỏa đền bù của nhà nước (chiều ngang 5m, chiều dài 5m) nằm trong 100m bán cho bà A,