Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức kê khai thuế"

hình thức kê khai thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức kê khai thuế.

Hỏi về việc thay đổi hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Hỏi về việc thay đổi hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?
Kính gửi luật Minh Khuê! Hiện nay, đơn vị em đang hạch toán thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. Đơn vị đang sử dụng hóa đơn tự in trên phôi giấy a4 (có in logo và viền bao khung màu) qua đầu năm sau, đơn vị quyết định chuyển sang hình thức kê khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu, đơn vị cần làm những thủ tục gì ?