Luat Minh Khue

hình thức sa thải

hình thức sa thải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hình thức sa thải

Kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng trong vụ án lao động với hình thức sa thải người lao động

Kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng trong vụ án lao động với hình thức sa thải người lao động
Trong xã hội ngày nay, lực lượng lao động ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng để đáp ứng các nhu cầu cần thiết trong xã hội và nhanh chóng thích ứng với quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế và hoạt động thương mại thế giới và để tạo ra nhiều của cải cho xã hội, quan hệ lao động là một trong những dạng quan hệ xã hội phức tạp và có tầm ảnh hường rất lớn đối với lực lượng sản xuất và cả nền kinh tế toàn xã hội.