Luat Minh Khue

hình thức xử lý kỷ luật

hình thức xử lý kỷ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hình thức xử lý kỷ luật

Tư vấn luật lao động khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật ?

Tư vấn luật lao động khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Khi trường hợp NLĐ chứng minh được là mình không phạm lỗi mà vẫn bị NSDLĐ thiên vị, phân biệt với những người cùng làm khác trong bộ phận như cho gắn camera theo dõi riêng người đó, không được tự do làm việc bình đẳng như những người khác. Cụ thể như tôi là công nhân may.