Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiv Aids Infected People"

Hiv Aids Infected People | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiv Aids Infected People.

Cách dùng person và people

Cách dùng person và <strong>people</strong>
một trong những danh từ như vậy. People trên thực tế là dạng số nhiều của danh từ person