Luat Minh Khue

hoàn trả tiền bảo hiểm

hoàn trả tiền bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoàn trả tiền bảo hiểm

Xử lý hành vi không chốt sổ bảo hiểm của doanh nghiệp ?

Xử lý hành vi không chốt sổ bảo hiểm của doanh nghiệp ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi vào Công ty làm ngày 16/10/2012. và rồi vì lý do cá nhân tôi xin nghỉ việc và đựơc công ty chấp thuận nghỉ việc từ ngày 04/06/2015, và hứa sẽ trả bảo hiểm sau 2-3 tuần. Tôi gửi email xin nghỉ việc và công ty trả lời như sau: