Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn trả tiền bảo hiểm"

hoàn trả tiền bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn trả tiền bảo hiểm.

Xử lý hành vi không chốt sổ bảo hiểm của doanh nghiệp ?

Xử lý hành vi không chốt sổ bảo hiểm của doanh nghiệp ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi vào Công ty làm ngày 16/10/2012. và rồi vì lý do cá nhân tôi xin nghỉ việc và đựơc công ty chấp thuận nghỉ việc từ ngày 04/06/2015, và hứa sẽ trả bảo hiểm sau 2-3 tuần. Tôi gửi email xin nghỉ việc và công ty trả lời như sau: