Luat Minh Khue

hoãn phiên hòa giải

hoãn phiên hòa giải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoãn phiên hòa giải

Mẫu thông báo hoãn phiên hòa giải (Mẫu số 6b)

Mẫu thông báo hoãn phiên hòa giải (Mẫu số 6b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo hoãn phiên hòa giải (Mẫu số 6b) Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao