Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Họ Kinh Doanh Cá Thẻ"

Họ Kinh Doanh Cá Thẻ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Họ Kinh Doanh Cá Thẻ.

Nhờ tư vấn giúp

Nhờ tư vấn giúp
mình1. Mình có 2 thẻ bảo hiểm y tế, 1 thẻ do cơ quan mình cấp va 1thẻ khác, cho mình hỏi

Tham gia BHYT?

Tham gia BHYT?
lại nên em tự mua bhyt ở huyện nơi em cư trú. Nhưng khi lấy thẻ về thì em không còn thấy