Luat Minh Khue

hộ kinh doanh cá thể

hộ kinh doanh cá thể - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hộ kinh doanh cá thể

Mức thuế khoán, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân áp đối với hộ kinh doanh cá thể?

Mức thuế khoán, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân áp đối với hộ kinh doanh cá thể?
Thưa luật sư, Tôi xin nêu câu hỏi, mong Quý Anh chị tư vấn giúp: Nhà tôi có 6 Phòng trọ Mỗi phòng 1 Tháng Thu 500.000đ, Hàng tháng tổng thu là 3.000.000đ. Hàng Tháng Tôi Phải trả lãi vay Ngân Hàng xây phòng trọ là: 1.100.000đ/ Tháng. Tôi thuê người quản lý: 400.000đ/Tháng; Sửa chữa điện nước+Công Khoảng 100.000đ/Tháng; Thuế đất: 150.000đ/ Tháng; Khấu Hao Tài sản 10 Năm Mỗi tháng là 850.000đ; So Sánh thu chi: Mỗi tháng lãi: 700.000đ.