Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động"

hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động.

Hỏi về thủ tục thành lập tổ chức hoạt động cộng đồng ?

Hỏi về thủ tục thành lập tổ chức hoạt động cộng đồng ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Hiện nay, công ty TNHH Song Kết (Việt Nam) là nơi tôi đang làm việc. Công ty tôi đang có nhu cầu thành lập 1 tổ chức hoạt động vì cộng đồng (phi lợi nhuận) với tên gọi Live ALife đặt trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Thủ tục thành lập như thế nào? Xin chân thành cám ơn!

Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thủ tục cấp lại như thế nào?

Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thủ tục cấp lại như thế nào?
Thưa Luật sư, Công ty em hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty vừa bị mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Công ty em muốn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và muốn hoạt động thêm về lĩnh vực Thương mại và tư vấn thiết kế.Vậy công ty em phải làm những gì.Em chân thành cảm ơn

Mẫu Giấy thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện trọng tài nước ngoài (Mẫu số 19)

Mẫu Giấy thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện  trọng tài nước ngoài (Mẫu số 19)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài/chi nhánh,văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài... của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12)

 Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài... của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh của trung tâm trọng tài, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng kí hoạt động của trung tâm trọng tài/chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Mẫu Giấy đăng kí hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 8)

 Mẫu Giấy đăng kí hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 8)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đăng kí hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Mẫu Giấy đơn đăng kí hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài/ chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 5)

 Mẫu Giấy đơn đăng kí hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài/ chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 5)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đăng kí hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài/ chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-19)

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-19)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-19) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.1940 để được tư vấn, hỗ trợ.