Luat Minh Khue

hoạt động môi trường

hoạt động môi trường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoạt động môi trường

Quy định trong luật bảo vệ môi trường?

Quy định trong luật bảo vệ môi trường?
Thưa luật sư, xin cho biết: Phân tích một số quy định trong luật bảo vệ môi trường năm 2005 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan về hoạt động môi trường?