Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoạt Động Văn Hoá"

Hoạt Động Văn Hoá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoạt Động Văn Hoá.

Văn hoá mạng Trung Quốc

<strong>Văn</strong> <strong>hoá</strong> mạng Trung Quốc
đời sống xã hội, từ chính trị, đến kinh tế, đến văn hoá của nhân loại, làm thay đổi phương thức sản

Văn hoá và Hiện tại

<strong>Văn</strong> <strong>hoá</strong> và Hiện tại
nghệ thuật...Văn hoá chính là phương tiện, là môi trường và cũng là cách thức để quá khứ tác động đến

Văn hoá và Tương lai

<strong>Văn</strong> <strong>hoá</strong> và Tương lai
Báo chí khắp thế giới gần đây nói rất nhiều về thế kỷ XXI như là thế kỷ của văn hoá. Những quan

Văn hoá toàn cầu với mạng thông tin điện tử

<strong>Văn</strong> <strong>hoá</strong> toàn cầu với mạng thông tin điện tử
Là lĩnh vực mới, việc quản lý và thực thi pháp luật đối với mạng thông tin điễn tử đang đặt ra nhiều vấn đề mang tính toàn cầu cần được giải quyết. Tại Việt Nam, cần có các giải pháp đồng bộ từ cơ chế pháp luật, chính sách đến thực thi. Pháp luật và chính sách phải hướng đến sự phát triển lành mạnh của internet.