Luật sư tư vấn về chủ đề "hộ chiếu giả"

hộ chiếu giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hộ chiếu giả.

Làm con dấu giả trong hộ chiếu bị xử phạt như thế nào ?

Làm con dấu giả trong hộ chiếu bị xử phạt như thế nào ?
Cháu xin chào luật sư ! Hôm 2/2 cháu về Việt nam và sử dụng passport làm từ năm 2012. Từ năm 2012 cháu nhờ người ta làm hộ chiếu cho mình sang Pháp theo đường du lịch. Qua tới Pháp cháu nhờ người trưởng đoàn cầm hộ chiếu cháu và cháu nhảy cỏ sang Anh. Anh X đã đi làm hộ chiếu giả con dấu và cầm hộ chiếu về cho cháu đã đóng dấu cho cháu về Việt Nam rồi (cái này cháu không biết) gửi về cho gia đình cháu.