Luật sư tư vấn về chủ đề "hợ đồng lao động"

hợ đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợ đồng lao động.

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc mong được các luật sư tư vấn: Tôi đang làm trong Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư (Ban GPMB-HT&TĐC) thuộc cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tôi cùng với một số cán bộ cùng làm ở cơ quan vào làm từ ngày 01/3/2011 thì được ký hợp đồng với UBND huyện 2 lần.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...