Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợ đồng lao động"

hợ đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợ đồng lao động.

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc mong được các luật sư tư vấn: Tôi đang làm trong Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư (Ban GPMB-HT&TĐC) thuộc cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tôi cùng với một số cán bộ cùng làm ở cơ quan vào làm từ ngày 01/3/2011 thì được ký hợp đồng với UBND huyện 2 lần.