Luat Minh Khue

hộ kinh doanh nộp thuế

hộ kinh doanh nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hộ kinh doanh nộp thuế

Sữa chữa đồ điện có phải nộp thuế môn bài ?

Sữa chữa đồ điện có phải nộp thuế môn bài ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Theo em đọc và tìm hiểu thông tin thì các dịch vụ như cắt tóc...v v, không phải nộp thuế môn bài. Vậy em làm sửa chữa đồ điện thi có phải nộp thuế môn bài hay không? Mong anh/chị giải đáp giúp em. Em xin cám ơn.