Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hộ ký giáp ranh"

hộ ký giáp ranh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hộ ký giáp ranh.

Hiệu lực pháp lý của giấy tờ được cấp cách đây 20 năm ?

Hiệu lực pháp lý của giấy tờ được cấp cách đây 20 năm ?
Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi có 1 căn nhà dạng mái ngói, phần mái có chồm ra ngoài, khi địa chính đo đạc thì họ đo từ mép nhà (không tính phần chồm ra của mái nhà, phần mái chồm ra cách mặt đất khoảng 2m) và nhà ở của tôi đã được tỉnh cấp đầy đủ giấy tờ sử dụng đất, tôi có để dư ra 1 phần đất phía sau nhà để trồng cây cảnh.