Luat Minh Khue

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hồ Ngọc Hà

Địa chỉ nộp hồ

Địa chỉ nộp <strong>hồ</strong> sơ
Em chào luật minh khuêem đang sống tại sài sơn - quốc oai - nội, giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội

Học giả Hồ Sĩ Quý

Học giả <strong>Hồ</strong> Sĩ Quý
HỒ SĨ QUÝ (sinh 6/5/1953)Sinh năm 1953, tại huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình. Năm 1972 - 1976: Bộ đội

Đăng ký hộ tịch còn phiền

Đăng ký hộ tịch còn phiền <strong>hà</strong>
Hơn 2 năm thi hành Nghị định 158 của Chính phủ, những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký và quản lý hộ tịch đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, quá trình giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch cho người dân ở cơ sở vẫn nảy sinh sai sót, vướng mắc.