Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ho Ngoc Ha"

Ho Ngoc Ha | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ho Ngoc Ha.

Hạn mức giao đất ?

Hạn mức giao đất  ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Gia đình chị Dung ở xã P, tỉnh Phú Thọ đang sử dụng 0,4 ha đất trồng