Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ bộ đội đã mất"

hồ sơ bộ đội đã mất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ bộ đội đã mất.

Có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi đã mất hết giấy tờ ?

Có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi đã mất hết giấy tờ ?
Tôi có người anh ,sau 30/4 /1975 đến 1976 làm nghĩa vụ quân sự, tại Cam-pu-chia, được về phục viên,nhưng đã mất hết giấy tờ, nên chưa được hưởng chế độ theo QĐ số 62/2011/QĐ - TTg .Tôi muốn hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ theo QĐ 62/2011/QĐ -TTg nữa không ? Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ nào ? Đến gặp cơ quan nào để giải quyết ? (tất cả các hồ sơ về bộ đội đã mất hết). Tôi xin chân thành cảm ơn .